• Είναι σταθεροποιηµένο σε  δύο στελέχη σχήµατος “U” συνδεδεµένα µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργούν σαν ένα κεντρικό κλείδωµα που προστατεύει από τις περιστροφές των µελών, εξασφαλίζοντας την ίση κατανοµή των φορτίων.
  • Σε κάθε σηµείο κινητής σύνδεσης χρησιµοποιούνται πύροι υψηλής αντοχής που υποστηρίζονται από µπρούντζινα λιπαινόµενα δακτυλίδια εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία, µικρές φθορές και µακροζωία.

 

  • Είναι εφοδιασµένος µε δύο συστήµατα block που επιτρέπουν, το πρώτο µε την βοήθεια των ποδαρικών στήριξης την εύκολη αποσύνδεση του µηχανήµατος από το τρακτέρ και το δεύτερο την εύκολη και γρήγορη εναλλαγή των εξαρτηµάτων.
  • Η προσαρµογή του µηχανήµατος πάνω στο τρακτέρ εξασφαλίζει την ισοµερή κατανοµή των φορτίων στον µπρος και πίσω άξονα.
  • Εξασφαλίζεται η αυτόνοµη υδραυλική εγκατάσταση µέσω του Ρ.Τ.Ο. σε τρακτέρ που δε διαθέτουν ή η βελτίωση του όπου χρειαστεί.
  • Τα μηχανήματα μας διαθέτουν δικαιολογητικά πιστοποίησης CE.
  • Προσαρμόζεται σε όλα τα δεντροκομικά τρακτέρ 60-105hp

 

 

 ΤΥΠΟΣ
MODEL

ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
MODEL

 A

B

C

D

E

ΑΝYΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Kg

 f - 320

 Δενδροκομικός
60-105 HP

 360

 290

45o

 60o

 20o

 1200

 f - 350

 Ελεύθερος
70 - 105 HP

405

 330

 45o

 60o

 20o

 1350

 f - 400

 100 - 160 HP

 415

 340

 45o

 60o

 20o

 1600

Copyright © 2017 www.kiziridis.com.gr