•  Προσαρµόζεται σε κάθε τύπο τρακτέρ.
•  Είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής υλικά.
•  Το µεταλλικό του πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως δυνατό.
•  Υδραυλική εγκατάσταση υψηλής ποιότητας και μπουκάλες διπλής ενέργειας.
•  Ευρεία γωνία φόρτωσης και εκφόρτωσης.
•  Τέλεια ορατότητα από την καµπίνα του οδηγού.

 

Προσαρμόζεται σε όλα τα 4-κύλινδρα εξωχώραφα τρακτερ μέχρι 105hp

 

 ΤΥΠΟΣ
MODEL

ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
MODEL

 A

B

C

D

E

ΑΝYΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Kg

 f - 320

 Δενδροκομικός
60-105 HP

 360

 290

45o

 60o

 20o

 1200

 f - 350

 Ελεύθερος
70 - 105 HP

405

 330

 45o

 60o

 20o

 1350

 f - 400

 100 - 160 HP

 415

 340

 45o

 60o

 20o

 1600

Copyright © 2017 www.kiziridis.com.gr