Η εταιρία “ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ“, διαθέτοντας πολυετή πείρα και σύγχρονο εξοπλισμό, δραστηριοποιείται στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων όπως φορτοεκφορτωτές τρακτέρ, εμπρόσθια υδραυλικά συστήματα, εμπρόσθιους ισοπεδωτές, και ρυμούλκες μεταφοράς.